881 776 552 (całodobowo)

New Age

„Nowa Era” to ruch światopoglądowy, który powstał w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych XX wieku, a do Europy przeniknął w 1985 roku. Jest on różnie określany, jeżeli chodzi o program działania: nowa religia, religia przyszłości, nowa orientacja, nowa...

Ofiarowanie Pańskie

                       Nazwa  święta wywodzi się od dwóch terminów greckich: Hypa-pante oraz Heorte ton Kataroin, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego Testamentu.           Na pamiątkę ocalenia...

Co łatwiej powiedzieć – aborcja czy zabijanie ?

             Ustawowe zabójstwo niewinnego, bezbronnego, małego człowieka jest bezprawne. Niezależnie od tego, co powiemy na ten temat, to fakt zabójstwa niewinnego i bezbronnego dziecka będzie zawsze gorzkim oskarżeniem społeczeństw, które prawnie potwierdzały...

Konsekwencja życia na próbę.

              Chciałbym opisać konsekwencje, jakie wypływają z faktu wspólnego zamieszkania bez sakramentu małżeństwa oraz wyjaśnić, dlaczego są one takie, a nie inne.    Bez rozgrzeszenia.                     Jeżeli Pan Bóg w swoim przykazaniu wymaga od ludzi życia w...

Świadkowie prawdy czy kłamstwa ?

                                             Spotykamy ich wszędzie, przychodzą do domów i mówią, że głoszą prawdę. Głosząc swoje prawdy, odrzucają prawdę Bożą. Nauka tej grupy pozostaje w rażącej sprzeczności z Biblią. W naszym życiu spotykamy się z wieloma...

K+M+B

                                              Pierwszym historycznie świętem związanym z tajemnicą Wcielenia jest Epifania, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzona 6 stycznia. Już św. Augustyn (IV/V w.) z charakterystyczną dla siebie ścisłością nazywa ją...