881 776 552 (całodobowo)

W co wierzą Żydzi ?

      Chrześcijanie wciąż są wezwani do uświadomienia sobie prostego, jakkolwiek dla wielu nieoczywistego faktu. Wspominał o nim Jan Paweł II, w przemówieniu w Synagodze Większej w Rzymie, 13 kwietnia 1986 r.: „Kościół Chrystusowy uznaje więź duchową łączącą go...

Rady dla zakochanych.

1.Nie pozwól , by wasza znajomość zbyt szybko przeszła przez okres poznawania. Zdanie „co zbyt szybko rośnie, równo szybko więdnie” dotyczy także tej sfery życia. Związek, który rozpala się za szybko, szybko może ulec wypaleniu. Kolejne kroki stawiaj...

Wiatyk – zaopatrzenie na przejście ku zmartwychwstaniu.

            Sakramenty: pokuta, namaszczenie chorych i Eucharystia jako Wiatyk przyjmowane, gdy życie chrześcijańskie osiąga swój kres – w Katechizmie Kościoła Katolickiego [odtąd: KKK], nr 1525 – nazwane są „sakramentami, które przygotowują do Ojczyzny”, lub...

ADHD – definicja i objawy.

ADHD – skrót z ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, określany w literaturze jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi lub zaburzenia hiperkinetyczne. W przypadku zaburzeń uwagi i braku...

Osiem szlaków ku doskonałości.

Błogosławieństwa Jezusa z Kazania na górze to osiem szlaków prowadzących na szczyt ewangelicznej doskonałości. Są one otwarte jedynie dla tych, którzy zdecydują się na zdobycie szczytu.   Nikomu nie uda się wejść na szlaki błogosławieństw pod presją. Tutaj nic...

20 reguł wychowania dzieci.

1.Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba z mojej strony. 2.Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa. 3.Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz mi...