881 776 552 (całodobowo)

Wiatyk – zaopatrzenie na przejście ku zmartwychwstaniu.

            Sakramenty: pokuta, namaszczenie chorych i Eucharystia jako Wiatyk przyjmowane, gdy życie chrześcijańskie osiąga swój kres – w Katechizmie Kościoła Katolickiego [odtąd: KKK], nr 1525 – nazwane są „sakramentami, które przygotowują do Ojczyzny”, lub...

ADHD – definicja i objawy.

ADHD – skrót z ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, określany w literaturze jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi lub zaburzenia hiperkinetyczne. W przypadku zaburzeń uwagi i braku...

Osiem szlaków ku doskonałości.

Błogosławieństwa Jezusa z Kazania na górze to osiem szlaków prowadzących na szczyt ewangelicznej doskonałości. Są one otwarte jedynie dla tych, którzy zdecydują się na zdobycie szczytu.   Nikomu nie uda się wejść na szlaki błogosławieństw pod presją. Tutaj nic...

20 reguł wychowania dzieci.

1.Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba z mojej strony. 2.Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa. 3.Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz mi...

Mały książe czy wielki dyktator ?

Dziecko potrzebuje takich rodziców, którzy potrafią je chronić przed nim samym. Kryzys dzieci i młodzieży zaczyna się zwykle od kryzysu dorosłych i od kryzysu wychowania. Mądre wychowanie młodego pokolenia to najbardziej radosna forma miłości w relacja wychowawca —...

W co wierzą Muzułmanie?

                        Arabskie słowo islam, wbrew obiegowym opiniom, ma niewiele wspólnego ze słowem salam – pokój. Wywodzi się z arabskiego słowa aslama, a które oznacza poddawać się, podporządkowywać, zdawać się na kogoś. W tym też znaczeniu wyznawców islamu...