881 776 552 (całodobowo)

Grzech.

Grzech w XXI wieku? Kiedy mówi się dzisiaj słowo „grzech”, u bardzo wielu ludzi budzi to uśmiech politowania. Grzech? W XXI wieku? Już nawet w poprzednim stuleciu śmiano się z tego pojęcia. To jest prosta konsekwencja tego, że nie uznaje się prawdy...

Portret współczesnego gimnazjalisty.

  Wstęp Nie jest obecnie łatwo określić kondycję i cechy współczesnego człowieka, gdyż tematyka ta nie jest „poprawna” politycznie. Oficjalnie bowiem Europa buduje społeczeństwo „idealne” dla rozwoju: oparte na demokracji, tolerancji, dobrobycie i respektowaniu...

Raduję się gdy patrzę na Ciebie.

Św. Pascal Baylon, zanim został świętym, chodził od klasztoru do klasztoru, pragnąc zostać mnichem. Nigdzie go nie chciano z powodu jego wyjątkowego braku urody i dziwacznego odzienia. W końcu jednak znalazł wspólnotę, w której został bratem zakonnym. Nade wszystko...

Gdyby…

Ważnym „miejscem”, z którego najbliżej do Boga, jest Biblia. Myślę Czytelniku, że masz Pismo Święte. Dlatego powinieneś zrobić „rachunek sumienia właściciela Biblii”. Ta księga wydaje się być znana. Jednak często pokutuje przekonanie, że to...

Moje zmartwychwstanie.

Przeżyłem piekło na ziemi, ale Pan Bóg mnie dotknął i właśnie dzięki Niemu zmartwychwstałem. Ale od początku… Urodziłem się w rodzinie katolickiej, ale niepraktykującej. Na swoje jednak szczęście – jak się później okaże – zostałem ochrzczony. W...

Sens Pielgrzymowania.

 Ziemia polska od Tatr po Bałtyk, od Odry po Bug rok w rok, szczególnie w miesiącu sierpniu, wygląda jak wielkie mrowisko. Ludzie wędrują w różne strony. Wydawałoby się, że bez składu i ładu, chaotycznie, a więc bez sensu. Uważniejsze przyglądnięcie się temu ruchowi...