881 776 552 (całodobowo)

Wydarzenie, które nadało sens wszystkiemu….

Historycy stwierdzają, że w tych latach, kiedy narodził się Jezus, miało miejsce szczególnie żywe, powszechne oczekiwanie na największe wydarzenie w historii świata. Dla Narodu Wybranego miało to być przyjście mesjasza, a dla ludów pogańskich – narodzenie władcy...

Narodzenie Jezusa – „nagość” Boga

Pismo Święte „…Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda…” Pojawił się Odwieczny Król, Książe Pokoju w zagmatwanej historii ludzkości. Św. Łukasz mówi o przedziwnym szczególe: „…Nadszedł dla Maryi czas...

Nasze wigilijne powroty.

Boże Narodzenie to święto, do którego Polacy są najbardziej przywiązani. Większość z nas nie wyobraża sobie, że można ten czas spędzić z dala od najbliższych, od stołu wigilijnego, szopki, choinki i opłatka. Pędzimy czasem przez pół świata, by w ten jeden dzień w roku...

Symbole i zwyczaje Adwentu.

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół...

Miłość – ciągłe tworzenie.

Miłość jest procesem, ciągłym stawaniem się, ruchem. Jako taka wymaga od nas aktywności. Każda miłość jest wyjątkowa, niepowtarzalna i tak bogata w sobie, że trudno ją w prosty sposób sklasyfikować, czy poddać analizie. Niemniej psychologowie, badając zjawisko miłości...

Po co kolejny Adwent ?

Czym jest Adwent? Odpowiadamy chórem – „radosnym czasem oczekiwania na przyjście Pana”. Brawo! A więc czekamy i wołamy: Marana tha! Przyjdź, Panie Jezu! Super! A co mówi ten setnik? „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój”....