881 776 552 (całodobowo)

„Największy skarb ludzkości.”

  Poprzez adorację eucharystyczną Jezus dotyka duszy każdego człowieka i działa w samym sercu świata. Będąc uniwersalnym środkiem przeciwko złu, które nęka ludzkość, adoracja jest czerpaniem miłości Bożej z samego jej źródła.     Ojciec święty Jan Paweł II mówi,...

„7 cech dojrzałego narzeczeństwa.”

Szczęście nie jest stacją docelową, ale sposobem podróżowania. Można powiedzieć, że dojrzałość jest nie tyle metą do osiągnięcia, lecz raczej sposobem życia. Zobacz na jakich cechach zbudować dojrzałe narzeczeństwo.   1. Przejrzystość   W naszym życiu zdarza...

„Co jest celem narzeczeństwa?’

Celem narzeczeństwa jest bezpośrednie przygotowanie się do małżeństwa i zbudowanie jego podstaw poprzez:   pogłębianie miłości; lepsze poznanie wzajemnych zalet i wad, co może mieć znaczenie dla podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej zawarcia małżeństwa z tą...

Liturgia i Symbole Adwentu.

Adwent w polskiej rzeczywistości religijnej jest szczególne pięknym okresem liturgicznym. Przemawia za tym bardzo rozbudowana w naszej tradycji jego symbolika oraz znaczenie. Liturgia Adwentu trwa cztery tygodnie, a ostatni IV tydzień jest pełnym napięcia i radości...

„Matce Bożej się nie odmawia.”

„Siostro, ja nie wiedziałem, że ten różaniec tak wciągnie! Bez niego nie da się żyć…” – wyznają wdzięczni czciciele Maryi.      Siostra Antonina Irzyk ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego podczas zbierania tacy w kościele namawiała mężczyzn do...

„O różańcu” – Abp Fulton J. Sheen

Od najwcześniejszych dni Kościół prosił swych wiernych, aby modlili się słowami 150-ciu Psalmów Dawidowych. Zwyczaj ten wciąż jest powszechny wśród księży, którzy odmawiają niektóre z tych psalmów każdego dnia. Nie było jednak rzeczą łatwą dla każdego zapamiętać 150...