881 776 552 (całodobowo)

Kult Najświetszego Serca Pana Jezusa.

Któż z nas nie zna obrazka z przedstawieniem Jezusa z zaznaczonym sercem? Wielu ma taki obrazek zawieszony na ścianie w domu. Tylko nieliczni jednak wiedzą, że źródłem tego motywu było prywatne objawienie. Pomiędzy 1673 a 1675 rokiem w klasztorze Paray-le-Monial św....

„Wiara czy moralność”.

Pytanie niezwykle pomocne przy poszukiwaniu prawdziwej tożsamości chrześcijanina. Religijność zazwyczaj kojarzona jest z moralnością, to znaczy z właściwym postępowaniem. Niewątpliwie chrześcijaństwo jest religią miłości, czyli żywej relacji osobowej. Właściwie jedyne...

Historia Święta Bożego Ciała.

Kościół od starożytności, przynajmniej od V wieku, obchodzi ustanowienie Eucharystii w Wielki Czwartek, odprawiając wieczorem uroczystą Mszę św. jako Paschę Nowego Zakonu, połączoną z procesją eucharystyczną. Dzień ten nazywano Dies Natalis Calicis (Dzień Narodzin...

„Sprawdźmy w Boże Ciało naszą miłość i wiarę.”

Jezus mógł poprzestać na oświadczeniu: "Mają Ewangelie, moje słowa, moje przypowieści, opisy moich cudów, moich wzdrowień, mojego ukrzyżowania, zmartwychwstania, ukazywania się Apostołom, Marii Magdalenie. Niech się tym zadowolą". Ale nie jest to w stylu Boga –...

„Szatan , pokusa i grzech.”

A post? Post jest rozumną postawą człowieka, który – świadomie – odmawia sobie rzeczy godziwej, w dobrej intencji. Jest to asceza, czyli drobne ćwiczenia, abym miał silę żyć jak człowiek, a „trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę”...